Stichting Vrienden van korenmolen De Onderneming Wissenkerke

De stichting is op 8 augustus 2018 opgericht om gezamenlijk zorg te kunnen dragen voor het behouden van dit mooie stukje cultureel erfgoed, vanaf vandaag tot in de verre toekomst. Met  ingang van 8 augustus 2018 heeft de stichting de status culturele ANBI.

Algemene informatie

Naam                                      Stichting Vrienden van korenmolen De Onderneming Wissenkerke

Oprichtingsdatum                     08 augustus 2018

KVK-nummer                           72310170

RSIN / fiscaalnummer               859068365

ANBI status                             Culturele ANBI

Bezoek- en postadres               Ooststraat 28, 4491 EH Wissenkerke

Website                                   www.molendeonderneming.nl

Facebook                                 bij de molenaar wissenkerke

Het bestuur

Voorzitter                                  Marion Wetzels-Kamper

Secretaris / penningmeester        Eric Meulman

Bestuurslid                                Theo van ‘t Geloof

Contactgegevens

Secretariaat                               p/a Ooststraat 28, 4491 EH Wissenkerke

Contactpersoon                          Eric Meulman

E-mail                                       molendeonderneming@outlook.com

Bankgegevens

Bank                                          Rabobank

Bankrekening nummer                 NL22 RABO 0333 9245 84

Bankrekening t.n.v.                     Stichting Vrienden van korenmolen De Onderneming Wissenkerke

Doelstelling

Het doel van de stichting is het onderhouden van molen De Onderneming, zodat deze voor de toekomst bewaard blijft. Tevens wil de stichting dat de molen een duidelijke plaats krijgt binnen de gemeenschap als cultureel- historisch erfgoed. Om dit te realiseren worden allerlei verschillende activiteiten georganiseerd in en rond de molen, waardoor de interesse in en het enthousiasme voor de molen toeneemt.

Beleidsplan

Om de doelstellingen van de stichting uit te kunnen voeren is het van groot belang dat de stichting goed georganiseerd is en een positieve uitstraling heeft. Om dit te kunnen realiseren zijn drie punten, de drie pijlers van de stichting, van groot belang; de vrijwilligers, de beleving ( hart en ziel ) en geld. Alle drie de pijlers zijn even belangrijk en zullen daarom aandacht krijgen. Samen met alle vrijwilligers zetten wij ons met hart en ziel in om al het benodigde onderhoud uit te voeren. Een deel kan zelf uitgevoerd worden en voor het overige deel zijn donateurs en sponsoren van groot belang. Voor het financieren maken we ook gebruik van de aanwezige subsidies, zoals die van; de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente Noord-Beveland. Om een goed beeld te hebben van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden wordt door de stichting een lange termijn onderhoudsplan opgesteld. Eenmaal per zes jaar vindt ook een inspectie door deskundige plaats, die ook een onderhoudsplan opstelt voor het aanvragen van de Rijkssubsidie. Voor de periode 2019 – 2024 is dit reeds uitgevoerd.

De molen wordt draaiende gehouden door enkele vrijwillige molenaars. De vrijwilligers en het bestuur krijgen geen beloning voor de door hun uitgevoerde werkzaamheden.

In 2018 uitgevoerde werkzaamheden

Omdat de stichting pas is opgericht zijn nog geen onderhoudswerkzaamheden op kosten van de stichting uitgevoerd. Het traject voor het vervangen van de buitenroede is al in januari opgestart door de familie Meulman. Samen met de gemeente en het Rijk hebben zij voor de financiering gezorgd. Dit belangrijke onderhoud is afgerond op 16 oktober 2018.

In 2018 uitgevoerde activiteiten

In 2018 hebben we meerdere leuke activiteiten gehad bij de molen:

  • Op 11 mei was de molen een interessante tussenstop voor de boerenfietsroute waar de deelnemers konden genieten van een pannenkoek en wat drinken. De tocht was georganiseerd door Vrouwen van nu. Door het mooie weer was het een enorm succes, ruim 700 deelnemers.
  • Op 12 en 13 mei hebben we meegedaan aan de nationale molendag. Doordat dit gelijk viel met de wielerronde van Noord-Beveland en Moederdag en minder mooi weer hebben we weinig bezoek mogen ontvangen.
  • Op 28 juli was bij de molen een kunstbraderie, georganiseerd door Maria. De deelnemers waren heel tevreden met deze dag en we hebben aardig wat publiek mogen ontvangen.
  • In de weekenden van 18 en 19 en 25 en 26 augustus waren twee kunstenaars van de groep Kunstspoor bij de molen te gast met hun kunstexpositie. Door de goede locatie hadden de kunstenaars flink meer bezoekers ontvangen dan voorgaande jaren.
  • Op 1 september was de Zeeuwse molendag, dit jaar op Noord- en Zuid-Beveland. Deze dag is gecombineerd met een kunstmarkt bij de molen, georganiseerd door Maria. Het was een mooie dag met een gezellige drukte.

Financiële verantwoording

De stichting verschaft elk jaar duidelijkheid in haar financiën. Dit gebeurt door binnen zes maanden na afloop van het jaar op deze website de jaarrekening en balans te publiceren. Omdat de stichting op 8 augustus 2018 is opgericht zullen de eerste gegevens uiterlijk voor 1 juli 2019 op de website gepubliceerd worden.

Bijdrage leveren

Wij stellen het op prijs als u een bijdrage wilt leveren aan het behoud van deze mooie molen. U kunt dit doen door als vrijwilliger actief te zijn. Het is fijn voor u en voor ons als u met hart en ziel u voor ons wilt inzetten. Een financiële bijdrage leveren is voor ons net zo waardevol en welkom. Hiervoor kunt u donateur worden van de stichting. Uw donatie kunt u op een gunstige manier aftrekken van de inkomstenbelasting, zie kopje donaties.